umění/art aktuálně/recently pf/pf události/events kontakt/contact
pf13m.png (8554 bytes)

Bachorík
Bubacco

Cigler
Čermákovi
De La Torre
Eliáš
Frydrych
Hančl
Hlava
Hlavička
Houska
Jeitz-Calliste
Karel
Klumparová
Kopecký
Křen
Libenský-Brychtová
Mareš
Müller
Pala
Palová
Roubíček
Rožátová
Rybák
Song-Mi Kim
Šrámková
Vachtová
Viková
Zámečníková
Partneři/Partners:

davidweb.png (28148 bytes)

© 1993-2013 Galerie Pokorná

 

Václav CIGLER
*1929, Vsetín

studia/studies

1940 – 1948     Masarykovo státní reálné gymnasium, Vsetín, CZ
1948 – 1951    Střední škola sklářská, Nový Bor, CZ
1951 – 1957    Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, (prof. J. Kaplický)

Sklo je materiál světla, materiál proměn a přesahů…..
materiál výlučný a nezastupitelný..
materiál člověku mentálně blízký, schopný reagovat na každý jeho myšlenkový podnět,
na každou jeho pracovní výzvu….
člověk si sklo vysnil i vyprocesoval, stvořil však něco víc než prostředek,
který mu má sloužit, stvořil si výzvu, podnět i měřítko….
Sklo je snad jediný materiál, který je možné dále technologicky rozvíjet
a přizpůsobovat tak k realizování i těch nejfantastičtějších představ a záměrů….
Sklo má povahu osudu člověka…
Protože je látkou krásnou a vznešenou, třeba s ním zacházet obezřetně….

Glass is a material of light…
A material of transformation and overlapping…
A material of exclusivity and singularity….
A material that is mentally close to man, a material capable of responding to every one of his ideas…
To every creative challenge…
Glass is the product of man´s dreams and processes
man has created however more than just a material intended to serve him
He has created a challenge, inspiration, a scale
Glass has a quality of a human fortune…
because it is a material of beauty and magnificence, it must be treated with a foresight….


Václav Cigler

 

zastoupení ve sbírkách/public collections

Representation in Collections
Prague, National Gallery
Prague, Museum of Applied Arts
Liberec, Severočeské muzeum
Brno, Moravská galerie
Bratislava, Slovak National Gallery
Rotterdam, Boymans-van Beuningen
Corning, The Corning Museum of Glass
Berlin, Kunstgewerbemuseum
Düsseldorf, Kunstmuseum
Karlsruhe, Badisches Landes Museum
Coburg, Museum
Zürich, Museum Bellerive
Lausanne, Museum Lausanne
Amsterdam, Stedelijk museum
Frankfurt/Main, Museum für Kunstgewerbe
Leyden, Museum of Glas
Paris, Musée des Arts Décoratifs
Montreal, Musée des Arts Décoratifs de Montreal
Sapporo, Hokkaido Museum of Modern Art
New York, American Crafts Museum
Vicotria and Albert Museum, London, Great Britain